Adamed

Adamed là một trong mười công ty dược phẩm lớn nhất đang hoạt động tại Ba Lan. Adamed là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm thế hệ mới.