AIE Pharmaceuticals

AIE Pharmaceuticals là nhà sản xuất và đóng gói theo hợp đồng dịch vụ đầy đủ các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng, vitamin, khoáng chất và các sản phẩm thảo dược.