Ajanta Pharma

Ajanta Pharma được thành lập vào năm 1973 và có trụ sở chính tại Ấn Độ, là một công ty dược phẩm đặc biệt tham gia vào việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các liều lượng thành phẩm chất lượng. Ajanta Pharma sản xuất một loạt các sản phẩm chuyên khoa toàn diện nhắm vào các phân khúc điều trị khác nhau để điều trị cho bệnh nhân.