Atco Laboratories Ltd

Atco Laboratories Limited là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp dược phẩm của Pakistan. Atco phát triển, xây dựng và tiếp thị thuốc generic chất lượng cao. Atco được chứng nhận cGMP từ Cơ quan Dược phẩm Pakistan (DRAP) và có các chứng nhận khác từ các cơ quan y tế khác nhau trên thế giới.