Aurochem Pharma

Aurochem Pharma Pvt., Ltd là nhà sản xuất da liễu hàng đầu và các sản phẩm mỹ phẩm từ Châu Á.
Aurochem đã cung cấp các sản phẩm thuốc da liễu và thẩm mỹ độc quyền trong hơn bốn thập kỷ để điều trị tất cả các loại bệnh về da.