Besins

Besins Manufacturing Belgium SA được thành lập vào năm 1949. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất, bào chế hoặc chế biến thuốc trong các chế phẩm dược phẩm