Beximco Pharmaceuticals

Beximco Pharmaceuticals Ltd là nhà sản xuất thuốc và thành phần dược phẩm hoạt tính (API) hàng đầu có trụ sở tại Bangladesh. Các cơ sở sản xuất hiện đại của công ty đã được công nhận bởi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, Úc, Liên minh Châu Âu, Canada và Braxin, và các cơ sở sản xuất khác hiện đang tập trung vào việc xây dựng sự hiện diện tại nhiều thị trường mới nổi và phát triển trên thế giới.