Bioderma

BIODERMA là một thương hiệu thuộc NAOS với sự nhiệt huyết trong lĩnh vực sinh học làn da suốt 40 năm qua. Những cải tiến và sự tham gia vào các bước đột phá về da liễu của BIODERMA trong việc cải thiện sức khỏe làn da đã khiến BIODERMA trở thành những chuyên gia tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc da liễu.

BIODERMA là một thương hiệu của NAOS, lấy cảm hứng từ sự sống và được quản lý bằng sự tận tâm. 

BIODERMA là một thương hiệu được xây dựng dựa trên cơ chế sinh học tự nhiên, là chiến lược trọng tâm của NAOS nhằm bảo vệ và tôn vinh hệ sinh học của làn da, được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu sinh học và an toàn da liễu nhằm bảo vệ hệ sinh thái và sức khoẻ làn da. Mang lại hiệu quả lâu dài.

Là một công ty phát triển với mục đích rõ ràng, BIODERMA hướng đến xây dựng một tương lai bền vững, bảo tồn nhân loại và môi trường xung quanh.