Ceradan

Ceradan là thương hiệu nổi tiếng thuộc tập đoàn chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng và dược phẩm chuyên khoa hàng đầu của Singapore, tận dụng được dấu ấn đa dạng của chúng tôi tại các nước Asean.
Được phát triển, sở hữu và tiếp thị bởi Hyphens Pharma, Ceradan được hiện thực hóa trên cơ sở một ý tưởng đơn giản rằng người châu Á có thể cải thiện việc chăm sóc sức khỏe của thế giới.