Công ty cổ phần Bigfa

Công ty cổ phần Bigfa là công ty chuyên sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm.
Công ty cổ phần Bigfa là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) và Mỹ phẩm.