Công ty cổ phần Dược Kim Bảng

Công ty cổ phần Dược Kim Bảng thành lập năm 2001. Công ty cổ phần Dược Kim Bảng sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, thuốc, hoá dược, dược liệu, dụng cụ y tế,...