Công ty cổ phần dược liệu và VTYT Hải Phòng

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược liệu và VTYT Hải Phòng là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần dược liệu và VTYT Hải Phòng sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.