Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.