Công ty cổ phần Dược Minh Hải (Mipharmco)

Công ty cổ phần Dược Minh Hải (Mipharmco) được thành lập năm 1998. Mipharmco cung cấp các loại thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam; chứa kháng sinh nhóm Penicillin và Cephalosporin.