Công ty cổ phần Dược phẩm Am vi (Amvipharm)

Các sản phẩm do Công ty cổ phần Dược phẩm Am vi (Amvipharm) là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần Dược phẩm Am vi (Amvipharm) sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.