Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A tiền thân là Viện bào chế Thái Vân được thành lập năm 1969 đến trước 1975. Ampharco cung cấp các sản phẩm dược phẩm, TPCN chất lượng cao.