Công ty cố phần dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cố phần dược phẩm Bắc Ninh được thành lập năm 2002. Công ty cố phần dược phẩm Bắc Ninh cung cấp các loại thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam, thuốc từ dược liệu.