Công ty Cổ phần Dược phẩm Bạch Mai

Các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Bạch Mai là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Bạch Mai sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.