Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ (Cagipharm)

Cagipharm được thành lập năm 1982. Hoạt động kinh doanh của Cagipharm hiện nay là: