Công ty cổ phần dược phẩm France Group

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm France Group là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần dược phẩm France Group sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.