Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn (Gia Nguyen Pharma)

Công ty Cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn được xây dựng vào tháng 7/2011. Công ty chuyên sản xuất dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm.