Công ty Cổ phần Dược phẩm Medisun

Công ty Cổ phần Dược phẩm Medisun tiền thân là công ty GM được thành lập năm 2002. Công ty cung cấp các sản phẩm nang mềm như Phartonic, Hemozym, Ginsengton, Saphiasol, L-Cystine, Meteverin, Vitamin A-D, Vitamin E400, Letgo, Hypedalat và một số sản phẩm viên nén, viên nang khác như Nimipsa, Morif, Acetamonophen , Roxithromycin, Arithromycin, Killerbac, Pyomezol, Ketoconazole…