Công ty cổ phần dược phẩm Quốc Gia (Nafaco)

Công ty cổ phần dược phẩm Quốc Gia (Nafaco) được thành lập năm 2011, là nhà sản xuất, phân phối lớn các sản phẩm đông dược có gốc thiên nhiên.