Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abiphar

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abiphar được thành lập từ năm 2011, công ty đã phát triển mạnh mẽ với hệ thống kinh doanh rộng khắp cả nước. Các sản phẩm của công ty được đầu tư nghiên cứu và sản xuất trên dây truyền máy móc hiện đại giúp các sản phẩm lưu hành trên thị trường với chất lượng tốt nhất.