Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Hóa

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Hóa là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Hóa sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.