Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.