Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.