Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.