Công ty cổ phần dược phẩm Vinaphar

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Vinaphar là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần dược phẩm Vinaphar sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.