Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco)

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.