Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.