Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận (Phapharco)

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận (Phapharco) được thành lập năm 2001. Phapharco là doanh nghiệp chuyên sản xuất dược phẩm, TPCN, mỹ phẩm.