Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương (HD Pharma)

HDPHARMA thành lập 21/04/1961, tiền thân là Công ty Quốc doanh Dược phẩm tỉnh Hải Dương. Hiện nay, HDPHARMA có tên giao dịch là Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương.
Tên doanh nghiệp: HDPHARMA. 
Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương có tiền thân là Quốc doanh Dược phẩm tỉnh Hải Dương. Hoạt động chính của công ty là Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, hóa chất, vật tư thiết bị y tế, thực phẩm, mỹ phẩm; Thu mua, nuôi trồng, chế biến dược liệu.