Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar

Các sản phẩm do Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.