Công ty cổ phần sản xuất dược phẩm Takarai

Các sản phẩm do Công ty cổ phần sản xuất dược phẩm Takarai là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần sản xuất dược phẩm Takarai sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.