Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dược phẩm Hồng Phát.

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dược phẩm Hồng Phát.