Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Biopro

Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Biopro được thành lập năm 2013. Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Biopro chuyên sản xuất TPCN, mỹ phảm, xà phòng,...