Công ty cổ phần tập đoàn Dược - mỹ phẩm Vinpharma

Các sản phẩm do Công ty cổ phần tập đoàn Dược - mỹ phẩm Vinpharma là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần tập đoàn Dược - mỹ phẩm Vinpharma sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.