Công ty cổ phần thương mại dược VTYT Khải Hà (Khaihapharco)

Các sản phẩm do Công ty cổ phần thương mại dược VTYT Khải Hà (Khaihapharco) là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần thương mại dược VTYT Khải Hà (Khaihapharco) sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.