Công ty CP Dược Phẩm Hoa Thiên Phú

Công ty CP Dược Phẩm Hoa Thiên Phú tiền thân là Cty CP Dược Thiên Nam, thành lập ngày 12/02/2009. Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú là một trong những doanh nghiệp Dược Việt Nam có tốc độ phát triển mạnh, bền vững. Hoa Thiên Phú đã đưa được những sản phẩm có chất lượng, uy tín ra thị trường như Sắc Ngọc Khang, Viên dưỡng da Hoa Thiên, Hoàng Tố Nữ, siro ăn ngon Hoa Thiên ,...