Công ty CP dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam

Các sản phẩm do Công ty CP dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty CP dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.