Công ty TNHH Dược Phẩm Bimex (Bimex Pharma)

Công ty TNHH Dược Phẩm Bimex (Bimex Pharma) được thành lập năm 2015. Công ty TNHH Dược Phẩm Bimex sản xuất TPCN, mỹ phẩm, xà phòng, thiết bị, dụng cụ y tế,...