Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

Hasan – Dermapharm là công ty y liên doanh sản xuất dược phẩm với Tập đoàn Dermapharm AG, Cộng Hòa Liên Bang Đức. Hasan – Dermapharm được thành lập năm 2004.
Lĩnh vực hoạt động:
- Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước, thuốc kem, thuốc mỡ không chứa kháng sinh nhóm beta lactam
- Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin
- Thuốc viên nang, thuốc bột và thuốc cốm chứa vi sinh vật