Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC)

Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC), tiền thân là Viện Pasteur Đà Lạt, được thành lập năm 1936 theo đề xuất của bác sỹ Alexandre Yersin. Thời kỳ trước năm 1975, Viện Pasteur Đà Lạt là một trong những cơ sở sản xuất thuốc chủng ngừa lớn nhất Đông Nam Á, sản xuất thuốc chủng cho các quốc gia trong khu vực Đông Dương. Có thể nói, với quy mô hoạt động chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng hàng đầu trong hệ thống các viện Pasteur hoạt động thời bấy giờ, thương hiệu Pasteur Đà Lạt đã đi sâu vào tâm trí, chiếm được sự tín nhiệm, tin dùng sản phẩm và dịch vụ của hàng triệu người dân Việt Nam.