Ducray

Ducray là thương hiệu mỹ phẩm nội tiếng được thành lập vào những năm 1929-1931. Ducray cung cấp các sản phẩm dành cho da khô, da mụn.