Glenmark

Glenmark được thành lập với tầm nhìn trở thành một công ty dược phẩm toàn cầu dựa trên nghiên cứu tích hợp hàng đầu.
Glenmark đã nỗ lực cải thiện cuộc sống của bệnh nhân trên toàn cầu. Để theo đuổi sứ mệnh này, Glenmark đã tập trung vào việc xây dựng một doanh nghiệp sáng tạo/chuyên khoa, thuốc điều trị và thuốc OTC toàn cầu trong các lĩnh vực trị liệu da liễu, hô hấp và ung thư.