Kotra Pharma

Kotra Pharma được thành lập vào năm 1982, mục tiêu duy nhất của Kotra Pharma luôn là tăng cường sức khỏe tốt hơn cho mọi người trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Ngày nay, Kotra Pharma vẫn cống hiến để cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng và dược phẩm tuyệt vời và ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe.