Maria Galland

Kể từ khi bắt đầu thành lập vào năm 1962, Madame Galland đã theo đuổi triết lý làm đẹp độc đáo và thuận lợi, không tập trung vào các triệu chứng da có thể nhìn thấy riêng lẻ, mà tập trung vào sự cân bằng toàn bộ cuộc sống để có vẻ đẹp lâu dài.