NEO

NEO Corporate Co., Ltd. được thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 1989, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng và mỹ phẩm (do NEO Factory Co., Ltd. sản xuất) với các thương hiệu: Eversense, TROS, Fineline, D-nee, Vivite, BeNice, SMART và TOMI.