Noreva

Noreva được thành lập vào năm 1980, cung cấp các sản phẩm chăm sóc da liễu. Tất cả các sản phẩm trong dòng sản phẩm Noreva đều được phát triển trong các nhà máy được chứng nhận ISO, tương ứng với các yêu cầu của lĩnh vực y tế và dược phẩm. Để đảm bảo an toàn tối đa, các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt được thực hiện trên cả nguyên liệu thô cũng như ở tất cả các giai đoạn tạo ra.